понеделник, 30 май 2011 г.

ОБЩЕСТВЕНО ОБСЪЖДАНЕ ЗА КИНО КОСМОС ПЕТЪК , 3 ЮНИ от 17 ч. в залата на ОБС -бивш младежки дом

Общината продължава прпроцедурата по узаконяване на новия ПУП за гараж!

ДРАГИ СЪГРАЖДАНИ,
Кметът Славчо Атанасов заповяда да се проведе обществено обсъждане на ПУП-ПРЗ за кино Космос на 3 Юни, Петък. Заповедта датира от 27 Май, Петък.
Желанието на общината е киното да се бутне и да стане гараж и офиси. Всички знаете, че това означава мръсен въздух, шум , разруха на квартала и обезличаване на една историческа и архитектурна ценност!
1.   Присъствайте  и участвайте в обсъждането в Петък, 3 Юни от 17 часа в сградата на ОбС Пловдив (бивш младежки дом)!
2.   Внесете писменото си мнение, становище или възражение до 12 ч. На 2-ри Юни! Предимство за изказване ще имат тези граждани и организации, които са внесли писмените си становища! Важно е да внесете такова в деловодството на общината или на имейл pr.plovdi2@gmail.com
Новият план за гараж и съпътстваща документация са публикувани на главната страницата на общината:
http://www.plovdiv.bg/index.php?option=com_content&view=article&id=770&Itemid=437&lang=bg
ОБЯВЛЕНИЕ
Общински съвет – Пловдив и община Пловдив, обявяват обществено обсъждане на изменение на ПУП-ПРЗ на част от кв.296-нов по плана на ЦГЧ, а именно: смяна предназначението и ново застрояване, както и привеждане в съответствие с действаща кадастрална карта, като УПИ VІІІ-867 – Кино, кв.296-нов по плана на ЦГЧ, Пловдив, става УПИ VІІІ-521, 1456, 4-етажен гараж, обществено обслужване, кв.296-нов по плана на ЦГЧ, Пловдив (КИНО „КОСМОС”). Обсъждането ще се проведе, както следва: на официалната страница на община Пловдив – www.plovdiv.bg, са публикувани проекта и документите към него. Гражданите и организациите могат да вземат становища, да направят коментари и предложения по проекта на e-mail: pr.plovdi2@gmail.com, или да ги представят в деловодството на община Пловдив. Становищата на гражданите и/или организациите могат да съдържат: общ коментар, коментари по отделни пунктове на проекта, конкретни мотивирани предложения за промяна, мотивирани алтернативни решения, доказателства за пропуснати ползи от невъвеждането на други проекти и други. Срок за представяне – 02.06.2011 г., до 12.00 часа. Обществено обсъждане на проекта, както и постъпилите становища, коментари и предложения, ще се проведе на 03.06.2011 г., от 17.00 часа, в залата на Общински съвет – Пловдив – Пловдив, ул. „Авксентий Велешки” № 20. Поканват се всички граждани и организации да вземат участие в обсъждането.

Няма коментари:

Публикуване на коментар