четвъртък, 19 май 2011 г.

МОСВ, 17 Май 2011 : Възложителят на изработването на ПУП -а за гараж на мястото на кино Космос кмет Славчо Атанасов е НАРУШИЛ ЕКОЛОГИЧНОТО ЗАКОНОДАТЕЛСТВО! Областният Управител Иван Тотев от своя страна е пропуснал да проследи тази незаконосъобразност!


Няма коментари:

Публикуване на коментар