петък, 15 юли 2011 г.

Подновяваме действията си ! (Сградата трябва да бъде реставрирана и да се използва за културни цели!)

До Илко Илиев,
Председател на Общински Съвет Пловдив
До Даниела Желязкова, общински съветник,Общински Съвет Пловдив

Предложение
от
Гражданска Иницатива за съхранение на кино „Космос”


УВАЖАЕМИ  Г-Н ИЛИЕВ,
УВАЖАЕМА Г-ЖО ЖЕЛЯЗКОВА,

Във връзка с приетото от ОбС Пловдив решение 191 от 16.06.2011 г. Ви поздравяваме
за ангажираността да бъдете гарант за участието на гражданите в местното
самоуправление. Надяваме се примерът с публичното обсъждане по казуса кино
„Космос”, който е безпрецедентен за страната ни, да се утвърди като трайна практика
при решаване на сериозни обществени проблеми.

За целите на успешното изпълнение на гореспоменатото решение на ОбС Ви пред-
лагаме да подновим срещите с Вас, като председател на Общинския съвет, като
осъществим разглеждане на последващите стъпки от решението, а именно, подготовка
на критерии и реализиране на конкурс за идеен и архитектурен проект и общественото
му обсъждане.

Ще се радваме в кратки срокове да ни посочите удобно за Вас време за среща-
разговор, като се свържите с контактната група, с която може да се уточнят участници
и агенда в детайли.

С Уважение,

Веселина Сариева
Георги Сербезов
Константин Бобоцов
Пенка Попова
Тони Стойчева

Пловдив, 11.07.2011 г.

Няма коментари:

Публикуване на коментар