петък, 25 март 2011 г.

1088 ПОДПИСА бяха внесени НА 21 МАРТ до КМЕТ, ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ и ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ със следните ИСКАНИЯ!

Уважаеми Дами и Господа,


С това писмо искаме да напомним още веднъж за нашето неотменно настояване да се предприемат долуописаните стъпки !


Също така заявяваме желанието си да сътрудничим като граждани и специалисти за взимането на най-адекватните и общественополезни решения, в конструктивно сътрудничество с Община Пловдив и Общински Съвет Пловдив.


1. ПРОТЕСТИРАМЕ
1.1 срещу отказа на общинската управа да води диалог с обществеността, да изслушва и взема под внимание нашето мнение, виждания и идеи за развитието на нашия град, неговия облик и качеството на живота в него 1.2 и изразяваме категоричното си несъгласие с промяната на предназначението на кино Комсомол/Космос – то трябва да продължи да бъде публична собственост и да служи за трайното задоволяване на културните потребности на пловдивчани като културен и/или младежки център
1.3 като отговорни и загрижени собственици срещу незадоволителната работа през годините по стопанисването и менажирането на дейността на кино Комсомол/Космос от страна на общината, в резултат на което са пропуснати много обществени ползи, а на сградата са нанесени щети 1.4 против вземането на подобно решение без да е извършна и минимална екологична оценка относно сегашното и очакваното състояние на въздуха/ шумовата обстановка в този жилищен район. Подобно преустройство ще привлече огромен допълнителен пътникопоток и моторни превозни средства във вече прекомерно натоварения от коли жилищен район, което ще доведе до катастрофални резултати върху околната среда и недопустими условия на живот за хората в района 1.5. киното и целия околен квартал са емблематична историческа и културна ценност за Пловдив. Самото кино представлява модерна сграда проектирана през 60-те години и е достойна за включване в списъка на архитектурните паметници, а не да бъде разрушена и заменена от гараж и/или поредната ненужна комерсиална сграда
2. ИЗИСКВАМЕ
Ред на исканията:
2.1 Да се гласува изключване на кино Космос от Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2011
2.2 Стопиране на всякакви последващи действия спрямо кино Комсомол /Космос в резултат на взетото Решение 449 с протокол 31 от 25.11.2010 на ОбС Пловдив, с което имотът кино Космос и прилежащото дворно място е преобразуван в частна общинска собственост, а предназначението му е променено в етажен гараж, обществено обслужване
2.3 Да се отмени решение 449 взето с протокол 31 от 25.11.2010 на ОбС Пловдив
2.4 Провеждане на обществен дебат относно бъдещето на кино Комсомол/Космос, в който да участват (при ясен и справедлив регламент и ясни и справедливи механизми за вземане на решения) всички заинтересовани страни, вкл. граждани, организации, експерти при максимална прозрачност и гарантиране на достъп до участие 2.5 В рамките на дебата да бъдат взети под внимание всички становища, като за оформилите се виждания се направи обстоен анализ 2.6 Решението за бъдещето на кино Комсомол/Космос да бъде взето с след отчитане на резултатите от анализа и с оглед интересите на обществеността
ИНИЦИАТИВЕН КОМИТЕТ ЗА СПАСЯВАНЕ НА КИНО КОМСОМОЛ/КОСМОС
Прилагаме копие от подписите на 1088 граждани на Пловдив , изразяващи горните искания и становища.
20 Март 2011г.
Пловдив

Няма коментари:

Публикуване на коментар