неделя, 16 януари 2011 г.

Информационното затъмнение изигра своята роля!

  На 15-та страница от "Програмата за управление и разпореждане с имоти общинска собственост за 2010г." е предвидено за продажба кино Космос !
Вижте сами! 

Коментарът е недоумение как може да се "предвиди" че киното ще стане частна общинска собственост!? Не трябва ли за тази цел да е налице  подплатена и сериозна мотивировка произтекла от обсъждания и експертни оценки?Такива липсват и до този момент. Мотивите на предложителя които са приети са главно "осигуряване паркоместа за мола и синдикалния дом на културата". Тази мотивировка най-малкото не е сериозна, още повече е катастрофално погрешна от екологична и градоустройствена гледна точка.




13.01.2011
Община Пловдив официално обяви за продажба бившето кино „Космос“- имота фигурира в графата „продажби с търг или конкурс“ в годишната програма за разпореждане с общинска собственост. Предстои продажба и на терен от над 47 декара в „Тракия“, предназначен за строеж на многофункционлна спортна зала. Отделно от това общината продава право на строеж на спортна зала в ЖК „Кишинев“ на бул. „Пещерско шосе“. Общо 45 са имотите, които градската управа смята да продаде през тази година.
Правото на строеж на две църкви също ще се продава, става ясно от списъка на общината. Градската управа смята да изтъргува правото на строеж на православен храм в зона А- 4 в „Тракия“, както и на църквата „Свети Николай Чудотворец“ в район „Западен“.


От друга страна пак сега прочитаме на същия сайт (www.gustonews.bg), че :

"Художествената галерия на „Гладстон“ 32 ще бъде обявена за даване под наем, става ясно от годишната програма на общината за управление на собствеността й. Под наем ще бъде дадена и аптека „Хипократ“ на ул. „Съборна“ 16 в Стария град. Общо 47 общински имота ще бъдат дадени под наем, повечето са в подблокови пространства, павилиони и помещения за офиси.
Автор: Михаил Лазаров"
 ---------------------------
Ех, Пловдив-Пловдив, културна столицо..! 

Няма коментари:

Публикуване на коментар