сряда, 6 април 2011 г.

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ПРОВЕЖДАНЕ НА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ -ВНЕСЕНО ОФИЦИАЛНО !

ДО този момент нямаме отговор или поне коментар от някАкъв род на нито един от внесените от нас документи като протестна нота  и искания, писмо на хората на изкуството от квартала, подписка с 1088 подписа на граждани и др. няма индикация , че тези документи са достигнали до всички общински съветници. нямаме информация общинския съвет да ги е подлагал на дискусия . от страна на другите адресати като областен управител иван тотев, кмет славчо атанасов и зам. кмет александър долев също е налице пълно мълчание.


До ОБЩИНСКИ СЪВЕТНИЦИ НА ПЛОВДИВ
ДО КМЕТ НА ПЛОВДИВ
ДО ОМБУДСМАН НА ПЛОВДИВ
ДО ОБЛАСТЕН УПРАВИТЕЛ НА ПЛОВДИВДами и Господа,
Депозираме изготвеното от нас предложение за провеждане на Обществен дебат, чийто начин на провеждане следва да гарантира ПРОЗРАЧНОСТ, КОМПЕТЕНТНОСТ, ЕФЕКТИВНОСТ И УЧАСТИЕ НА ГРАЖДАНИТЕ И ЕКСПЕРТИТЕ при вземане на сериозни за града решения, като това за обществения имот кино КОМСОМОЛ/КОСМОС с произхождащите имуществени, екологични, културни и социални проблеми, които до този момент не са обсъждани.

Проектът ни е окончателен по отношение на структурата си и по отношени на по-голямата част от участниците. След потвърждение от общинска страна и излъчване на съответните експерти  ние от своя страна ще отправим покани за участие към останалата част от набелязаните от нас участници на експертно ниво.

След писмено декларирано съгласие от двете страни  за провеждане на  Обществено обсъждане по така предложения от нас проект следва да се излъчат крайните списъци с участниците на експертно ниво от двете страни, за което да се уведомят съответните контактни групи. Като следваща стъпка следва РАЗГЛАСЯВАНЕ на самото Обществено обсъждане най-малко 1 седмица преди случването му, по начин, който да осигури най-широка обществена информираност.


Очакваме от Общинските представители потвърждение на нашето предложение в кратък срок. Отворени сме за междинни срещи за доуточняване на детайли по така предложения план за провеждане на Обществено обсъждане. Като средство за комуникация да се приложи писмената форма.

Инициативен комитет към гражданска инициатива Кино КосмосПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА ОБЩЕСТВЕН ДЕБАТ
КИНО КОСМОСдата: ...................... (два дена от работната седмицата)
място: Заседателна зала на Общински Съвет ПловдивТЕМАТИЧНО СТРУКТУРИРАНЕ:
1. Култура
2. Икономика
3. Екология
4. Градоустройство

аспекти – стратегии за развитие, юридическа обосновка, европейски директиви и конвенции, евроинтеграция, социален аспект

УЧАСТНИЦИ:
- Модератори:
Илко Илиев / председател на Общински съвет
Дончо Христев / представител на гражданска инициатива Кино Космос

- Eксперти
1. Култура
Веселина Сариева / директор на Фондация Отворени Изкуства, Пловдив
...................... / представител на Община Пловдив

2. Икономика -
Димитър Събев / икономически анализатор
...................... / представител на Община Пловдив

3. Екология -
Проф. д.т.н. инж. Стоян Стоянов / Химикотехнологичен и металургичен университет, (ХТМУ), София
...................... / представител на Община Пловдив

4. Градоустройство -
Величко Куртев / заместник председател на Камара на Архитектите Пловдив
...................... / представител на Община Пловдив

- Граждански позиции / предварително заявени изказвания:
Пенка Попова / Жител на квартала
Георги Сербезов / строителен инженер
Арх. Здравко Василков /  техничeски изпълнител на Кино Космос
Магдалена Малеева / Горичка, София
Асен Асенов / директор, Фондация Списание Едно, София
Манол Пейков / издател, ИК Жанет 45
Георги Лозанов / Медиен експерт, София
Стефан Китанов / продуцент София Филм Фест
Арх. Петър Торньов /  Списание Абитаре, София
Пламен Пенев / представител на СОПА, Пловдив
Пенка Калинкова / общественик
Катрин Сариева / историк
Тодор Иванов / жител на кварталаДНЕВЕН РЕД:

Първи ден

ТЕМА Икономика
10:00 – 10:15 - Димитър Събев / икономически анализатор
10:15 – 10:30 - ...................... / представител на Община Пловдив
10: 30 – 11:00 - Граждански позиции - изказвания
11:00 – 12:00 – Дебат

12:00 – 13:00 - Обедна пауза

ТЕМА Култура
13:00 – 13:15 - Веселина Сариева / директор на Фондация Отворени Изкуства, Пловдив
13:15 – 13:30 - ...................... / представител на Община Пловдив
13: 30 – 14:00 - Граждански позиции - изказвания
14:00 – 15:00 – Дебат


Втори ден:

ТЕМА Екология
10:00 – 10:15 – Проф. д.т.н. инж. Стоян Стоянов / Химикотехнологичен и металургичен университет, (ХТМУ), София
10:15 – 10:30 - ...................... / представител на Община Пловдив
10: 30 – 11:00 - Граждански позиции - изказвания
11:00 – 12:00 – Дебат

12:00 – 13:00 - Обедна пауза

ТЕМА Градоустройство
13:00 – 13:15 - Величко Куртев / заместник председател на Камара на Архитектите Пловдив
13:15 – 13:30 - ...................... / представител на Община Пловдив
13: 30 – 14:00 - Граждански позиции - изказвания
14:00 – 15:00 – Дебат


Регламент:
Модератори – двама модератири на дебата – организация на участниците и изказванията
Експерти – предварително поканени специалисти, мултимедийни презентации на проблемите
Граждански позиции - предварително заявени изказвания на специалисти и засегнати страни
Изказвания в секция дебат – свободни изказвания на граждани


Плана за обществен дебат изготвиха:
Пенка Попова
Веселина Сариева
Константин Бобоцов

(Представители на Инициативен комитет към гражданска инициатива Кино Космос)

Приел: .....................................................
Дата: .....................................................

Адрес за кореспонденция:

Няма коментари:

Публикуване на коментар